חישוב זכויות תמ"א 38/2

איך מתבצע חישוב זכויות המגיעות לדיירים לפי תוכנית תמ"א 38/2?

הוספת שטח לדירות

בשנת 2010, השנה שבה תוכנית תמא" 38(2) קיבלה תוקף ויצאה לדרך,היזמים והדיירים ניסו הוסיף שטחי מגורים לדירות הקיימות. כך למשל התווספו בחלק מן הדירות, ככל והדבר התאפשר מבחינת זכויות בנייה, גודל מגרש וכיוצ"ב מטרים לא מעטים לבעלי הדירות הקיימות.

בשנים האחרונות, הדבר צומצם וכבר אינו מתאפשר בכל פרויקט של תמ"א 38(2) והשטחים שבעלי הדירות מקבלים גדלים במטרים ספורים ואף לפעמים אינם גדלים בכלל. מטרת העל של הפרויקט מנצחת ברוב הפעמים כאשר רצון הדיירים הוא להחליף את המצב הישן במצב חדש, גם אם הם נשארים עם אותו שטח דירה הקיים להם בטרם כניסתם לתהליך התמ"א.

הוספת קומות

על פי תמ"א 38/2 תיקון 3, קיימת אפשרות לצירוף של מספר קומות לבניין מעבר לתקן אשר אושר בתוכנית (זאת כמובן בהתאם לגובה הבניין).

לדוגמה:

  •  בניין בן ארבעה קומות ומעלה תתאפשר תוספת של שלושה קומות וחצי.
  • בניין בן שלושה קומות יוכל להכפיל את הגודל שלו עם תוספת של עוד שלושה קומות.
  • בבניין בן שתי קומות – תינתן תוספת של שתי קומות וחצי.
  • בבניין בן קומה אחת – תהיה אפשרות לתוספת קומה וחצי.

השטח של הקומה אשר משתמשים בה על מנת לחשב את זכויות הבנייה הינו שטח של קומה טיפוסית מורחבת אשר מחושב ע"פ השטח של קומה טיפוסית מלאה.

הוספת חניה, מחסן או מרפסת

תוספת של מחסן / מרפסת / חניה אפשרית במידה והשטח נמצא כמתאים. במרבית המצבים אפשר לקבל תוספות אלו בהתאם לגודל השטח אשר עליו המבנה בנוי, בניהול משא ומתן נכון מול היזמים לפעמים תהיה גם אפשרות לקבל מספר תוספות.

לרוב התוספת אשר ניתנת באופן קבוע הינה מרפסת שמש עד 12 מטרים רבועים. אבל גם היא אינה תלויה ב-3 פרמטרים:

  1. אישור מה הרשות המקומית
  2. גבולותיו ושטחו של המגרש
  3. ניהול משא ומתן מול היזם

תוספת ממ"ד לדירה

לאור העובדה כי מדובר על תוכנית אשר במקורה באה לחזק מבנים ישנים בשביל שיוכלו להתמודד עם רעידות אדמה וכיוצ"ב, תתאפשר גם הוספה של ממ"ד לכל דירה שגודלה לא יהיה מעל ל-12 מטרים רבועים.

חיפוש באתר

דילוג לתוכן