ייצוג דיירים

ייצוג דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית

לעו"ד מטעם בעלי הדירות תפקיד קריטי בהגנה על האינטרסים שלהם בכל אחד משלבי פרויקט התחדשות עירונית: מרגע התארגנות בעלי הדירות, דרך בחירת בעלי המקצוע השונים וחתימת ההסכמים מולם, וכלה בפיקוח המשפטי על הוצאת הפרויקט לפועל ומסירת הדירות לדיירים עם סיומו.

מה תפקידיו של עו"ד בשלביו הראשונים של פרויקט התחדשות עירונית?

לפני הכל, עורך הדין יכול לסייע בשכנוע בעלי דירות שעדיין מהססים האם לתת את הסכמתם לפרויקט. עו"ד התחדשות עירונית מכיר את רוב רובן של ההתנגדויות ויידע לתת להן מענה. בהמשך, עו"ד ידע לייעץ לבעלי הדירות בבחירת מנהל הפרויקט ובעלי המקצוע הנוספים, ינהל עבורם את המשא ומתן מול אנשי המקצוע השונים, וינסח את חוזי ההתקשרות עמם בצורה שתיטיב עם בעלי הדירות ותגן על האינטרסים שלהם.

מדוע חשוב שעורך הדין יהיה מעורב בבחירת היזם?

עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין הוא בעל הידע המקיף ביותר לניהול מכרז היזמים. הוא ינסח את תנאי המכרז ויעזור לבעלי הדירות לבחור את היזם אשר יציע את התוכנית הטובה ביותר מכל התוכניות שיוגשו להם. הוא יסביר לבעלי הדירות את משמעויות התוכנית המוצעת, על יתרונותיה וחסרונותיה, ינהל את המשא ומתן על סעיפי החוזה מול היזם שנבחר ויפקח על ניסוח סעיפי החוזה.

על מה חשוב להקפיד בעת ניסוח החוזה מול היזם?

שלב זה של משא ומתן וניסוח סופי של סעיפי חוזה ההתקשרות הוא קריטי. על עורך הדין לא רק להבטיח שתוכנית הפרויקט מיטיבה ככל שניתן עם הדיירים. עליו להבטיח, בנוסף, שהחוזה עצמו מגן על בעלי הדירות, וכי היזם נותן את הביטחונות והערבונות המקיפים ביותר לביצוע הפרויקט.

מהם תפקידיו הנוספים של עורך הדין בשלבי הפרויקט השונים?

עורך הדין נוכח בכל הישיבות שמקיימים הדיירים. הוא יעדכן אותם במצב האישורים וההיתרים, יסביר להם את ההשלכות המשפטיות של כל החלטה, ויפרש עבורם את המשמעות של ההסכמים עליהם הם חותמים. בנוסף, אם במהלך הפרויקט מתעוררות מחלוקות בין בעלי הדירות לבין עצמם, או בינם לבין היזם, הוא יסייע בגיבוש העמדה המשפטית המתאימה ליישוב המחלוקת. עורך הדין מטעם בעלי הדירות הוא גם מי שמחזיק בנאמנות את הביטחונות שהפקיד היזם והוא בעל ייפוי הכוח להפעיל אותם במידה והיזם אינו עומד בהתחייבויותיו.

מדוע לא מומלץ להיעזר בעורך דין מטעם היזם?

לדיירים מומלץ מאוד להימנע מהצעה המגיעה מהיזם לעשות שימוש בעורך הדין שלו. זאת, משום שישנו ניגוד אינטרסים מובנה בינם לבין היזם. מנקודת המבט של עורך הדין של היזם, בעלי הדירות הם לקוחות חד פעמיים, בפרויקט אחד שיסתיים תוך מספר שנים. היזם, לעומת זאת, יכול להיות פעיל במספר פרויקטים במקביל ולהבטיח לעו"ד הרבה עבודה בהווה ובעתיד. לכן, בראש מעייניו של עו"ד מטעם היזם יעמדו, מן הסתם, האינטרסים שלו הרבה יותר מאלו של בעלי הדירות.

הניסיון לחסוך בעלויות ולהשתמש בשירותי עורך דין מטעם היזם, שסיבתו ברורה ומובנת לגמרי, עלול לעלות לדיירים ביוקר בטווח הארוך, כי אין מי שיגן עליהם ועל האינטרסים שלהם בעדיפות ראשונה.

חיפוש באתר

דילוג לתוכן