כינוס נכסים, פירוקים וחדלות פירעון

משרדנו מייצג הן נושים והן יחידים בהליך חדלות פירעון.

בייצוג נושים, למשרדנו הכלים להגיש נגד חייב הליך חדלות פירעון כדי לרדת לנכסיו ולגרום לו לשלם לנושה את חובו כלפיו.

בייצוג יחידים, למשרדנו יש הכלים לגרום לכך שהלקוח יקבל הפטר מחובותיו בדרך יעילה, מהירה והוגנת!

מהו חדלות פירעון?

חדלות פירעון הינו הליך משפטי אשר יכול להיפתח לבקשת נושה או לבקשת יחיד.

עבור היחיד, הליך חדלות פירעון מעניק לו מטריית הגנה מפני הנושים, להם הוא חייב סכומי כסף, ובסופו של דבר, אם יצר חובותיו בתום לב ומילא אחר ההתחייבויות שבהליך, לקבל הפטר מחובותיו. כאשר הבקשה נפתחת על ידי יחיד, היחיד מכריז כי אינו מסוגל לשלם את חובותיו. לאחר שהיחיד מצהיר זאת, בית המשפט והממונה מאזנים בין זכויותיו לאלו של הנושים.

אם ההליך מוגש לבקשת נושה, אמנם היחיד מקבל מטריית הגנה ועיכוב הליכים, ברם מבוצעות נגדו פעולות רבות כגון: ניהול חקירה אודות התנהלותו ואופן יצירת החובות, ולעיתים ביטול הענקות שנתן- זאת כדי לגרום ליחיד לשלם לנושים את הסכומים שהוא חייב להם.

במסגרת ההליך, על היחיד לשתף פעולה עם בית המשפט והגורמים השונים, למלא דו"חות כדבעי ולהמציא מסמכים כפי שיתבקש כדי שיקבל את ההפטר המיוחל.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו כדי לבחון את הדרך היעילה והטובה ביותר לקבל הפטר מחובותיכם.

חיפוש באתר

דילוג לתוכן